Integrere eksterne brugere i virksomhedens processer

Behovene inden for mobilitet rækker ofte ud over en virksomheds egen organisation. Virksomheder har værdifulde processer, som ofte indeholder momenter, som skal overlades til en ekstern part for at kunne gennemføres. Ved hjælp af Datema EasyLogic kan man styre både ind- og udflowet af information til eksterne brugere, helt uden manuelle processer, for at styre denne information. Flowet designes efter den information, som den eksterne bruger har behov for, og den information, man ønsker at få tilbage fra den eksterne bruger.

Derefter kan man skabe en session i Datema EasyLogic, som kun er aktiv for den eksterne bruger under denne registrering. Den eksterne bruger får en SMS eller en mail og kan køre sessionen i en webbrowser eller i en app. Ingen indlogning eller yderligere information kræves, alt forberedes i den unikke session.
Områder, som kan effektiviseres, er fx hurtigere digital opfølgning af gennemført arbejde eller en digital bekræftelse fra slutkunden. Ved at digitalisere disse flows kan man for eksempel sikre en meget hurtigere fakturering efter leverancen. Andre muligheder for udflytning af flows til eksterne brugere kan være at lette opfølgning på statusopdateringer på en opgave (for eksempel ved forsinkelse, ny planlægning, bestilling af eksternt materiale osv.).

Datema EasyLogic er det perfekte værktøj til at integrere eksterne brugere i virksomhedens værdifulde processer.

Ønsker du mere information om Datema EasyLogic og om, hvordan man kan integrere eksterne bruger i virksomhedens processer?
Tilmeld dig til vores kommende webinar her.