Vi gør det komplekse let, hvad angår mobilitet!

Mobilitet kan for det uindviede virke kompliceret, og jo, der skal meget teknologi til kombineret med en række forskellige typer af software, som får mobilitet til at virke problemfrit. Men det er vores opgave at gøre et kompliceret arbejdsmiljø let at forstå for brugerne og arbejde i. Nedenfor ser du de hovedtjeneste og produkter, vi tilbyder. Klik på de respektive overskrifter, så får du mere udførlig information.

Kontakt

  Per Wallmon

  0708-36 99 66
  per.wallmon@datema.se

  JEG ØNSKER AT BLIVE KONTAKTET

Rådgivning, workshops og mobile strategier

I et IT-mobilitetsprojekt anbefaler vi ofte en workshop med det formål grundigt at analyse behov og muligheder for en mobil strategi. Vores høstede erfaring med mobilitetsprojekter garanterer det rette valg af hardware og software, funktionalitet, integrationer, økonomisk opsætning og ikke mindst risikominimering.

Læs mere om konsultation, workshops och mobila strategier.

Projektledelse

På vores mere omfattende projekter udnævner vi en dedikeret projektleder, som garanterer, at en opgaves opstillede mål nås, hvad angår gennemførelse, gennemførelsestid og omkostninger.

Datema bruger en meget grundig projektmodel som støtte til alt arbejde, der udføres i projektform. Modellen beskriver, hvorledes porteføljer og projekter skal styres, hvordan projekterne skal ledes, og hvilket arbejde der typisk indgår i et projekt. Projektlederen har det overordnede ansvar for projektteamets indsatser og leverancer. Projektmodellen skal ses som et brugbart værktøj i projektlederens daglige arbejde med henblik på at nå de højt opstillede mål og sikre, at projektets kvalitet, tid og omkostninger overholdes.

Projektlederens rolle hos Datema varierer, alt efter hvilken type af projekt vi engagerer os i. Den korte beskrivelse kan være ”At lede projekter”. En formel definition kan være: ”En godt planlagt og organiseret indsats for at nå de opstillede projektmål inden for tidsplanen og budgettet”.

Dette resumé omfatter planlægning og budgettering, konstant løbende evalueringer af projektets fremskridt og præstation, gennemførelse af forebyggende og korrigerende tiltag, vurdering af risici, løbende kommunikation med projektets bestiller, projektkontor, interessenter med mere. Kravene til, hvad en projektleder skal kunne, er mange. Han eller hun skal være en dygtig leder og kommunikator i alle dele af organisationen, være den, som skaber klarhed og struktur, altid have et godt overblik og samtidig have helt styr på den mindste detalje i planlægningen, risikostyring, budgettering og opfølgning samt eventuelle afvigelser.

Integrationer

For på en lønsom og effektiv måde at kunne rationalisere informationsstrømmen kræves det, at systemerne sammenkobles og lærer at udveksle information automatisk. Denne proces kaldes integration.
Læs mere om integrationer.

Netværk (WLAN)

WLAN, eller trådløse netværk, som det også hedder, findes over alt. Der er stor forskel på de enkelte netværk i vores hjem og på mindre kontorer i forhold til de mere omfattende løsninger, vi ser i større butikker, lagre, industribygninger eller på byggepladser.
Læs mere om .

Læs mere om nätverk netværk (WLAN).

Driftsløsninger (administration)

I stedet for at investere i egen dyr teknik med høj kapacitet, så du kan lade os tage os af alle virksomhedens forskellige typer af systemprocesser for at sikre, at funktioner, flow og teknologi sker uden driftsforstyrrelser døgnet rundt. Alt afhængigt af hvilken type af drift, som kræves, vælger vi Datemas egen driftscentral eller løsninger i cloud’en. Uanset løsning leverer vi altid højeste sikkerhed for at beskytte din virksomheds arbejdsproces.

Vores driftsløsninger:

 • Datahal med høj kapacitet
 • Cloud-tjenester
 • Softwaretjenester
 • Mobilitetstjenester
 • Integrationer
 • Service og support

Finansiering

Lej din hardware og supplerende ydelser i stedet for at købe dem!

Datema tilbyder finansiering i form af leasing af produkter og tjenester. Egentlig er det ikke mere kompliceret end, at vi tilbyder en plan på 36 måneder, hvor samtlige produkter og tjenester, vi leverer, laves om til en lejeaftale. For de allerfleste er det en fleksibel måde at fordele omkostningerne på.

Service og support

Service og support er en naturlig del af vores tilbud. Vores kunder skal føle sig sikre på, at vi tager hånd om de problemer, der kan opstå hen ad vejen.

Service på forskellige niveauer
Vores serviceløsning tilbydes på forskellige niveauer for at tilpasse vores indsatser efter behov og ønsker. I de fleste tilfælde vælger vores ordregivere en fuld serviceløsning, som indebærer, at vi tager ansvar for den teknologi og hardware, vi leverer. Holder en enhed op med at fungere, skaffer vi en ny inden for 24 timer, fuldt fungerede med de operativsystemer og den software, som skal indgå. Er der gemt information på enheden, sørger vi for, at den erstattende enhed opdateres med den samme information. Det indebærer naturligvis, at vi sørger for, at alle enheder konstant bliver sikkerhedskopieret.

Mellem 07.00 og 17.00 har vi personale på plads, som du kan ringe til med dine servicespørgsmål. I serviceløsningen tilbyder vi altid mulighed for at koble Easy Control til den hardware, vi leverer. På den måde kan vi hurtigt hjælpe kunder på stedet ved at fjernstyre deres enheder. Det er den absolut hurtigste måde ved eventuelle funktionsfejl.

Niveauet på vores service- og supporttilbud prissættes altid efter kundens behov.
Kontakt
vores support.

Datema Mobility Academy

Webinars

Med den viden, de systemløsninger og kontakter med førende teknologileverandører, som vi er i besiddelse af, har vi opstartet Datema Mobility Academy.
EasyLogic

Revolution inden for applikationsudvikling

Datema arbejder med alle typer af opgaver inden for mobilitet, som kan være af mere eller mindre kompliceret art. Oftest i kombination med en hel integrationsproces og hardware for at få en hel arbejdsproces til at fungere problemfrit og smidigt, men udviklingen med skræddersyet software er i de senere år gået hurtigt, og i dag er gennemløbstiderne forkortede og forenklede.
Easy Control

Mobile Device Management – Easy Control Asset Management

Easy Control Asset Management er det, man på markedet kalder for Mobile Device Management
HARDWARE

Vi tager altid ansvar for hardwaren

Vi tilbyder hardware til alle typer mobilitet! Stregkodelæsere, håndcomputere, truckcomputere, tablets, etiketsprintere, netværksprodukter, tilbehør og meget andet.