Førende på markedet i Europa

Virksomheden har i årenes løb erhvervet et stort antal af plastproducenter, blandt andet Perstorp i Sverige, hvilket har gjort Schoeller Allibert til en af verdens største aktører inden for dennes segment.

Plastprodukterne anvendes overvejende inden for sektorer som landbrug, bilindustri, levnedsmiddel og fødevareforarbejdning, drikkevarer, detailhandel og industriproduktion.

Datema Mobilitys opgaver

Schoeller Alliberts virksomhed vokser år for år, ikke mindst pga. det store antal erhvervelser af plastproducerende virksomheder. I forlængelse af disse erhvervelser har kravene til IT-tekniske løsninger været store for at kunne effektivisere virksomheden. Et af områderne, som skulle organiseres, var lagerbeholdningen, hvor Schoeller Allibert ønskede at skabe et system med en fælles platform for alle sine lagre. Virksomheden har alene i Europa over 20 lagercentre, som alle har et stort behov for at blive moderniseret ud fra et IT-perspektiv. Datema fik til opgave at gennemgå lagerstyringen, WLAN-strukturen, valget af hardware og løsningen til fjernstyring af hardwaren.

Løsningen

Schoeller Allibert arbejder i dag med forretningssystemet iScala. Datema har en perfekt tilpasset lagerløsning til iScala, nemlig softwaren Easy Warehouse.

Easy Warehouse er ganske vist en uafhængig software uanset forretningssystemet, men iScala som forretningssystem er jo et af de systemer, vi selv rådgiver i, hvilket er en perfekt kombination for de kunder, som arbejder i iScala. Easy Warehouse er en modulbaseret løsning, som tilpasses hver enkelt kundes behov og ønsker, hvilket i Schoeller Alliberts tilfælde heller ikke udgjorde nogen undtagelse. Integrationen mellem lagerløsningen og forretningssystemet er som altid en kompliceret opgave. Schoeller Allibert udarbejdede en opgavebeskrivelse baseret på den forretningsmodel, man arbejder ud fra. Der blev rettet fokus mod flowet og hvilken information, man ønskede, at brugeren skal kunne se i systemet ved hver enkelt arbejdsgang. Ud fra dette blev en integration mellem EasyWarehouse og forretningssystemet skabt, så informationen kunne strømme i realtid. Hardwaren består af bærbare computere/scannere fra Zebra samt stationære og bærbare etiketprintere fra samme producent. I leverancen af hardwaren klargøres alle bærbare enheder med MDM, Mobile Device Management, så de kan fjernstyres. Med softwaren MDM kan kunden via central support direkte koble sig på hver bærbar enhed, hvad angår opgradering af software, ændringer og support. Som en del af opgaven krævedes der et moderne og kraftfuldt WLAN, som gav fuld dækning, uanset hvor på lageret man befinder sig. Datema skabte arkitekturen af netværket, som derefter blev installeret af en tredjepart.

Datema har nu installeret lagerløsninger på to af Schoeller Alliberts lageranlæg og er i fuld gang med det næste. Planen er, at samtlige lageranlæg skal have en ensartet, fuldt fungerede lagerløsning senest i 2018.

Detaljeret beskrivelse af områder, som lagerløsningen dækker:

  • Udtag/forsyning af materialer til produktion.
  • Modtagelse af indkøbte materialer og returneringer.
  • Modtagelse af færdigvarer fra produktionen.
  • Lagerflytninger
  • Skabe koordinerede transporter ved samtidig levering til flere kunder.
  • Lageropgørelse

Tekniske fakta

  • EasyWarehouse ”Blueprint setup”
  • Design og test af WLAN
  • Zebras bærbare MC9200-computere
  • Zebras QLN420-printere