Nødvendigt for at få kontrol

Södra Cell havde brug for at få kontrol over, hvad der blev leveret til deres kunder, information, der skulle være tilgængelig i realtid. Det var også vigtigt, at disse oplysninger kunne formidles til kunderne. Kravet til løsningen var, at der ikke skulle foretages nogen form for installation "On Site" på terminalerne.

Vores løsning

For at få kontrol og automatisk feedback på det, som leveres til kunderne, blev vores løsning, at Södra Cell skulle benytte sig af EasyLogic. Brugerne er ikke tilsluttet i Södras interne system, og terminaler er eksterne. EasyLogic er specialtilpasset de behov og krav, som Södra Cell har, blandt andet findes applikationen på hvert enkelt lands sprog. Løsningen er blevet anvendt på flere terminaler rundt om i Europa.

Flowet

Det tilpassede flow, som udelukkende sker i den mobile håndholdte enhed TC57 fra Zebra, håndterer udlevering fra terminaler og foregår på følgende måde:
1. Lastbilerne, som skal lastes, registreres.
2. Derefter får truckføreren information fra Södra Cells forretningssystem AX om, hvilken ordre der skal lastes. Den information sendes automatisk fra AX.
3. Truckføreren laster ballerne, der står på listen, og bekræfter læsningen ved at scanne ballernes stregkoder. Her foretager EasyLogic en kontrol for at sikre, at den rette artikel og kvalitet er blevet fundet frem.
4. Derefter trækkes antallet fra listen. To gaffeltrucks kan laste den samme lastbil, fordi antallet nedtælles på begge bærbare computere. På den måde får begge truckførere den samme information, og arbejdsgangen bliver effektiv.
5. Lastbilen læses færdig og sendes derefter af sted.

Afvigelser

Er der en fejl ved ballerne, rapporteres det i den bærbare computer, og informationen sendes videre pr. e-mail til den ansvarlige person. EasyLogic er integreret med Södra Cells forretningssystem AX. Kommunikationen sker via 4G, og løsningen kører i Microsoft Azure. Stregkoderne på de baller, der skal læsses, er af varierende kvalitet, og det er tidskrævende, hvis truckføreren skal hoppe ned fra sin truck, hver gang en balle skal scannes. Derfor er den kraftfulde håndscanner DS3678-ER fra Zebra blevet valgt. Udstyret er blevet monteret med en holder i trucken, for at det er tilgængeligt for truckførerne.

Effekt

Når vores løsning er helt udrullet, vil Södra Cell have omtrent 25-30 kunder på 8-10 terminaler, der bruger EasyLogic. Siden vores løsning er blevet indført, har den haft indvirkning. Der er blevet mere orden på lageret, ved at forretningssystemet stemmer
overens med virkeligheden. Også rapporteringen tilbage til AX-systemet er blevet hurtigere og mere effektivt. De afvigelser, der opstår, håndteres på en mere rationel måde, og for lagerpersonalet er det betydelig hurtigere at få korrekt og detaljeret information om ballerne direkte i den bærbare computer i trucken.
Der er planer om at udvide systemet med yderligere funktioner, såsom lageropgørelse, indlevering med mere. Vi på Datema glæder os meget til at følge Södra Skogsägarna på denne rejse.