Asset Management

Det kan være svære at have kontrol over sin flåde af mobile enheder, men det er også noget, som er utrolig vigtigt. Det er et arbejde, som mange virksomheder kæmper med. For at kunne anvende sine enheder på den bedste måde er der en række udfordringer, som skal løses.

Nogle af de mange spørgsmål, som skal besvares, er følgende: Hvor findes enhederne, i hvilken stand er de, og er de opgraderede til den programversion, som ønskes? Hvornår skal enhederne udskiftes? Er der lavet aftaler, og hvordan ser de ud for enhederne? Hvad er de økonomiske konsekvenser ved at køre videre med det eksisterende udstyr eller skifte til et nyere?

I en fremtidsorienteret virksomhed er alle disse aspekter meget vigtige. Asset Management er altså ikke kun at vide, hvor mange enheder der findes af de specifikke modeller. Datema tilbyder værktøjer til Asset Management til at tackle alle disse aspekter. Hos Datema har vi også viden om, hvordan de fundne værdier skal analyseres og tolkes. Økonomi, teknologi og logistik er alle tre vigtige søjler at støtte sig til. For at kunne lave en korrekt analyse er det nødvendigt at forstå, hvordan de påvirker hinanden. For at opnå den bedste effekt er dette noget, som skal håndteres, mere eller mindre, på løbende basis.